FORVALTNINGSDATABASEN

Kontoret for voldsoffererstatning

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via omorganisering

Dato: 01.09.2003
Relaterte enheter:

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 13667
Navn: Kontoret for voldsoffererstatning
Kort navn: KFV
Engelsk navn: Norwegian Criminal Injuries Compensation Authority
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Domstol, konflikt, klage, interesseavveiing
Overordnet departement: Justis- og beredskapsdepartementet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 5404 Vardø
Organisasjonsnummer: 986187243
Ogranisjonsprinsipp: Geografi