FORVALTNINGSDATABASEN

Kriminalomsorgsregioner

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 01.01.2001

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 13630
Navn: Kriminalomsorgsregioner
Kort navn: Kriminalomsorgsregioner
Engelsk navn: The Norwegian Correctional Services - Regional Offices
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Generell offentlig tjenesteyting
Siste registrerte bioppgave (2009): Tilsyn/regulering/kontroll
Overordnet departement: Justis- og beredskapsdepartementet
Type enhet: Gruppe
Ogranisjonsprinsipp: Geografi