Forvaltningsdatabasen

Kriminalomsorgsregioner

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2001 2002 1037 3039 1904 767 2671 98 270 368
2002 2005 1077 3082 1905 804 2709 100 273 373
2003 2025 1111 3136 1916 808 2724 109 303 412
2004 2021 1171 3192 1906 875 2781 115 296 411
2005 2294 1390 3684 1957 925 2882 337 465 802
2006 2104 1285 3389 1995 952 2947 109 333 442
2007 2129 1423 3552 2013 1072 3085 116 351 467
2008 2127 1428 3555 2002 1089 3091 125 339 464
2009 2112 1524 3636 1996 1182 3178 116 342 458
2010 2211 1672 3883 2073 1312 3385 138 360 498
2011 2264 1748 4012 2148 1406 3554 116 342 458
2012 2276 1797 4073 2153 1457 3610 123 340 463
2013 2342 1849 4191 2213 1492 3705 129 357 486
2014 2367 1902 4269 2242 1586 3828 125 316 441
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2001 42 40 42 42 40 42 44 40 41
2002 43 40 42 43 40 42 44 41 42
2003 43 41 42 43 41 42 42 41 41
2004 43 41 42 43 40 42 44 42 42
2005 42 40 41 43 40 42 35 38 37
2006 43 41 42 43 41 42 46 42 43
2007 43 41 42 43 41 42 47 42 43
2008 43 41 42 43 41 42 46 42 43
2009 43 41 42 43 41 42 46 43 44
2010 43 41 42 43 41 42 46 43 44
2011 43 41 42 43 41 42 46 43 43
2012 43 41 42 43 41 42 46 43 44
2013 43 41 42 43 41 42 47 42 44
2014 44 41 43 44 41 42 46 43 44

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.07.2013 Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Type enhet: Gruppe

Regionaladministrasjonen under Kriminalomsorgen bestående av fem regioner legges fra 1.7.2013 inn under det nye Kriminalomsorgsdirektoratet

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.