Forvaltningsdatabasen

Redningstjenesten - Hovedredningssentralene

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 14 14 14 14
1981 16 16 16 16
1982 16 16 16 16
1983 16 16 16 16
1984 16 2 18 16 2 18
1985 17 2 19 17 2 19
1986 24 4 28 24 4 28
1987 24 4 28 24 4 28
1988 24 4 28 24 4 28
1989 24 7 31 24 4 28 3 3
1990 26 6 32 26 3 29 3 3
1991 23 5 28 23 4 27 1 1
1992 25 5 30 25 4 29 1 1
1993 26 5 31 26 4 30 1 1
1994 26 5 31 26 4 30 1 1
1995 26 5 31 26 3 29 2 2
1996 29 6 35 29 5 34 1 1
1997 26 6 32 26 4 30 2 2
1998 26 6 32 26 4 30 2 2
1999 26 6 32 26 4 30 2 2
2000 26 5 31 26 4 30 1 1
2001 27 6 33 27 6 33
2002 28 6 34 28 6 34
2003 29 6 35 29 6 35
2004 29 6 35 29 6 35
2005 29 7 36 29 7 36
2006 31 8 39 31 8 39
2007 32 9 41 32 9 41
2008 30 9 39 30 9 39
2009 32 11 43 32 11 43
2010 32 10 42 32 10 42
2011 34 10 44 34 10 44
2012 34 10 44 34 10 44
2013 33 10 43 33 10 43
2014 34 10 44 34 10 44
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 45 45 45 45
1981 46 46 46 46
1982 47 47 47 47
1983 48 48 48 48
1984 49 47 49 47
1985 48 47 48 47
1986 45 44 45 44
1987 46 45 46 45
1988 47 45 47 45
1989 48 36 45 48 46
1990 48 36 46 48 47
1991 47 38 46 47 46
1992 48 39 46 48 46
1993 47 38 46 47 46
1994 49 39 47 49 47
1995 48 40 47 48 47
1996 46 39 45 46 39 45
1997 44 40 44 44 44
1998 45 40 44 45 45
1999 44 40 43 44 43
2000 45 43 44 45 45
2001 45 43 44 45 43 44
2002 45 44 45 45 44 45
2003 45 45 45 45 45 45
2004 46 46 46 46 46 46
2005 47 46 47 47 46 47
2006 46 46 46 46 46 46
2007 46 45 46 46 45 46
2008 46 46 46 46 46 46
2009 45 46 45 45 46 45
2010 46 47 46 46 47 46
2011 46 48 47 46 48 47
2012 47 49 47 47 49 47
2013 48 50 48 48 50 48
2014 48 51 48 48 51 48

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.