Forvaltningsdatabasen

Politidirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2001 32 32 64 32 26 58 6 6
2002 90 61 151 89 54 143 1 7 8
2003 104 76 180 103 69 172 1 7 8
2004 100 75 175 98 63 161 2 12 14
2005 94 72 166 94 63 157 9 9
2006 89 55 144 89 52 141 3 3
2007 92 58 150 92 50 142 8 8
2008 95 66 161 95 60 155 6 6
2009 91 64 155 90 55 145 1 9 10
2010 94 70 164 93 63 156 1 7 8
2011 91 69 160 89 60 149 2 9 11
2012 94 72 166 93 67 160 1 5 6
2013 103 75 178 103 71 174 4 4
2014 112 87 199 110 83 193 2 4 6
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2001 46 40 43 46 40 43 38 38
2002 48 40 45 48 40 45 39 42
2003 49 42 46 49 42 46 41 44
2004 50 43 47 50 43 47 39 41
2005 51 44 48 51 44 48 44 44
2006 52 45 49 52 44 49
2007 53 45 50 53 46 50 43 43
2008 52 45 49 52 45 49 46 46
2009 52 46 49 52 46 50 45 44
2010 51 46 49 51 45 49 48 46
2011 53 46 50 53 46 50 51 51
2012 52 46 50 52 46 50 54 56
2013 52 46 49 52 45 49
2014 52 45 49 52 45 49 50

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.