FORVALTNINGSDATABASEN

Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 01.04.1937
Navn ved opprettelse: Fengselsskolen

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 13656
Navn: Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS
Kort navn: KRUS
Engelsk navn: Correctional Service of Norway Staff Academy
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Generell offentlig tjenesteyting
Overordnet departement: Justis- og beredskapsdepartementet
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 971526386
Ogranisjonsprinsipp: Funksjon