Forvaltningsdatabasen

Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 5 4 9 5 1 6 3 3
1981 5 4 9 5 1 6 3 3
1982 4 3 7 4 1 5 2 2
1983 5 4 9 5 1 6 3 3
1984 7 8 15 7 3 10 5 5
1985 4 7 11 4 2 6 5 5
1986 4 6 10 4 3 7 3 3
1987 5 6 11 5 3 8 3 3
1988 8 6 14 8 3 11 3 3
1989 15 11 26 13 9 22 2 2 4
1990 7 1 8 7 1 8
1991 15 11 26 15 8 23 3 3
1992 19 12 31 19 9 28 3 3
1993 17 12 29 17 9 26 3 3
1994 13 13 26 12 10 22 1 3 4
1995 98 55 153 98 53 151 2 2
1996 117 79 196 117 76 193 3 3
1997 137 68 205 136 65 201 1 3 4
1998 155 66 221 154 63 217 1 3 4
1999 132 89 221 131 85 216 1 4 5
2000 150 115 265 150 108 258 7 7
2001 159 112 271 159 110 269 2 2
2002 194 142 336 194 139 333 3 3
2003 227 173 400 227 170 397 3 3
2004 252 158 410 252 155 407 3 3
2005 204 139 343 204 136 340 3 3
2006 154 149 303 153 148 301 1 1 2
2007 220 194 414 218 190 408 2 4 6
2008 249 221 470 248 217 465 1 4 5
2009 258 255 513 251 252 503 7 3 10
2010 259 244 503 253 238 491 6 6 12
2011 240 202 442 233 201 434 7 1 8
2012 233 190 423 230 187 417 3 3 6
2013 206 187 393 205 185 390 1 2 3
2014 216 196 412 214 195 409 2 1 3
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 42 44 42 44
1981 43 45 43 45
1982 44 44
1983 41 42 41 43
1984 44 39 42 44 43 38 38
1985 43 44 46 42 42
1986 47 47 46
1987 42 44 43 42 44
1988 44 46 45 44 46
1989 39 41 40 41 40 40
1990 39 38 39 38
1991 41 43 42 41 44 42
1992 40 43 41 40 44 41
1993 42 43 42 42 43 42
1994 41 43 42 42 42 42
1995 32 34 33 32 34 33
1996 32 32 32 32 31 32
1997 30 30 30 30 29 30
1998 29 29 29 29 29 29
1999 30 29 30 30 29 30 45
2000 30 29 30 30 28 29 41 41
2001 29 29 29 29 28 29
2002 29 28 29 29 28 29
2003 30 29 30 30 29 29
2004 30 29 29 30 29 29
2005 30 30 30 30 29 30
2006 30 30 30 30 30 30
2007 30 30 30 30 30 30 35
2008 29 30 30 29 30 30 43
2009 29 29 29 29 29 29 47 43
2010 29 30 30 29 30 29 48 28 38
2011 30 30 30 30 30 30 51 49
2012 30 30 30 30 30 30 47
2013 29 30 30 29 30 29
2014 29 29 29 29 29 29

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1987 Navneendring

Navn: Kriminalomsorgens utdanningssenter
Kort navn: Kriminalomsorgens utdanningssenter

01.01.2001 Navneendring

Navn: Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS
Kort navn: KRUS

01.07.2013 Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe

Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS legges etter etableringen av det nye Kriminalomsorgsdirektoratet direkte under diraktoratet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.