FORVALTNINGSDATABASEN

Domstoladministrasjonen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2003 31 48 79 30 41 71 1 7 8
2004 32 51 83 31 42 73 1 9 10
2005 34 52 86 33 43 76 1 9 10
2006 43 46 89 41 41 82 2 5 7
2007 40 44 84 39 36 75 1 8 9
2008 35 37 72 34 33 67 1 4 5
2009 29 44 73 27 42 69 2 2 4
2010 39 46 85 35 42 77 4 4 8
2011 39 48 87 34 45 79 5 3 8
2012 40 46 86 34 41 75 6 5 11
2013 44 41 85 38 37 75 6 4 10
2014 44 43 87 41 40 81 3 3 6
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2003 34 40 37 34 39 37 41 41
2004 35 41 39 35 40 38 45 45
2005 36 41 39 35 41 38 44 44
2006 38 40 39 38 40 39 37 39
2007 38 40 39 38 41 39 34 35
2008 39 41 40 39 42 40 41
2009 44 42 42 43 42 42
2010 42 42 42 41 42 42 40
2011 43 43 43 42 43 43 47 42
2012 41 44 43 42 44 43 38 41 39
2013 42 45 43 42 45 44 40 39
2014 43 45 44 43 45 44 37

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.