FORVALTNINGSDATABASEN

Kriminalomsorgen - Region sørvest

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 01.01.2001

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 13678
Navn: Kriminalomsorgen - Region sørvest
Kort navn: Kriminalomsorgen - Region sørvest
Engelsk navn: Correctional Service, south-western region
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Generell offentlig tjenesteyting
Siste registrerte bioppgave (2009): Tilsyn/regulering/kontroll
Overordnet departement: Justis- og beredskapsdepartementet
Tilhører gruppe : Kriminalomsorgsregioner
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 1108 Sandnes
Organisasjonsnummer: 982348234
Ogranisjonsprinsipp: Geografi