FORVALTNINGSDATABASEN

Det nasjonale statsadvokatembetet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 01.08.2005

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 13694
Navn: Det nasjonale statsadvokatembetet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet
Kort navn: Det nasjonale statsadvokatembetet
Engelsk navn: The National Authority for Prosecution of Organised and Other Serious Crime
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Overordnet departement: Justis- og beredskapsdepartementet
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 988948101
Ogranisjonsprinsipp: Funksjon