FORVALTNINGSDATABASEN

Fylkesmannen i Buskerud

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser alle enheter som er relatert til denne enheten (i fet skrifttype). (Navn til enhetene er siste registrerte navn.)

Vis kun direkte relaterte enheter | Vis alle (indirekte) relaterte enheter

Dato Enhet A Endring Relasjon Enhet B
01.07.1993 Fylkesmannen i Buskerud 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Skogbruksetaten
01.07.1993 Fylkesmannen i Buskerud 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten
31.12.2002 Statens utdanningskontor i Buskerud 303 Enheten ble innlemmet i: Fylkesmannen i Buskerud
31.12.2002 Fylkeslegekontoret i Buskerud 303 Enheten ble innlemmet i: Fylkesmannen i Buskerud
01.01.2003 Fylkesmannen i Buskerud 203 Innlemmede enheter: Statens utdanningskontor i Buskerud
01.01.2003 Fylkesmannen i Buskerud 203 Innlemmede enheter: Fylkeslegekontoret i Buskerud
01.01.2012 Statens helsetilsyn 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Buskerud
01.01.2012 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Buskerud
01.01.2012 Fylkesmannen i Buskerud 211 Relaterte enheter: Statens helsetilsyn
01.07.2013 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Buskerud
01.07.2013 Fylkesmannen i Buskerud 211 Relaterte enheter: Kommuner
01.07.2013 Fylkesmannen i Buskerud 211 Relaterte enheter: Statens sivilrettsforvaltning
31.12.2018 Fylkesmannen i Buskerud 306 Sammenslått inn i: Statsforvalteren i Oslo og Viken
01.01.2019 Statsforvalteren i Oslo og Viken 106 Sammenslått av: Fylkesmannen i Buskerud