FORVALTNINGSDATABASEN

Statsforvalteren i Nordland

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser alle enheter som er relatert til denne enheten (i fet skrifttype). (Navn til enhetene er siste registrerte navn.)

Vis kun direkte relaterte enheter | Vis alle (indirekte) relaterte enheter

Dato Enhet A Endring Relasjon Enhet B
01.07.1993 Statsforvalteren i Nordland 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Skogbruksetaten
01.07.1993 Statsforvalteren i Nordland 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten
01.01.1995 Sysselmesteren på Svalbard 211 Relaterte enheter: Statsforvalteren i Nordland
01.01.1995 Statsforvalteren i Nordland 211 Relaterte enheter: Sysselmesteren på Svalbard
31.12.2002 Statens utdanningskontor i Nordland 303 Enheten ble innlemmet i: Statsforvalteren i Nordland
31.12.2002 Fylkeslegekontoret i Nordland 303 Enheten ble innlemmet i: Statsforvalteren i Nordland
01.01.2003 Statsforvalteren i Nordland 203 Innlemmede enheter: Statens utdanningskontor i Nordland
01.01.2003 Statsforvalteren i Nordland 203 Innlemmede enheter: Fylkeslegekontoret i Nordland
01.01.2012 Statens helsetilsyn 211 Relaterte enheter: Statsforvalteren i Nordland
01.01.2012 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Statsforvalteren i Nordland
01.01.2012 Statsforvalteren i Nordland 211 Relaterte enheter: Statens helsetilsyn
01.07.2013 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Statsforvalteren i Nordland
01.07.2013 Statsforvalteren i Nordland 211 Relaterte enheter: Kommuner
01.07.2013 Statsforvalteren i Nordland 211 Relaterte enheter: Statens sivilrettsforvaltning
31.12.2013 Reindriftsforvaltningen lokalt 311 Relaterte enheter: Statsforvalteren i Nordland
01.01.2014 Statsforvalteren i Nordland 211 Relaterte enheter: Reindriftsforvaltningen lokalt