FORVALTNINGSDATABASEN

Fylkesmannen i Oppland

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser alle enheter som er relatert til denne enheten (i fet skrifttype). (Navn til enhetene er siste registrerte navn.)

Vis kun direkte relaterte enheter | Vis alle (indirekte) relaterte enheter

Dato Enhet A Endring Relasjon Enhet B
01.07.1993 Fylkesmannen i Oppland 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Skogbruksetaten
01.07.1993 Fylkesmannen i Oppland 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten
31.12.2002 Statens utdanningskontor i Oppland 303 Enheten ble innlemmet i: Fylkesmannen i Oppland
31.12.2002 Fylkeslegekontoret i Oppland 303 Enheten ble innlemmet i: Fylkesmannen i Oppland
01.01.2003 Fylkesmannen i Oppland 203 Innlemmede enheter: Statens utdanningskontor i Oppland
01.01.2003 Fylkesmannen i Oppland 203 Innlemmede enheter: Fylkeslegekontoret i Oppland
01.01.2012 Statens helsetilsyn 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Oppland
01.01.2012 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Oppland
01.01.2012 Fylkesmannen i Oppland 211 Relaterte enheter: Statens helsetilsyn
01.07.2013 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Oppland
01.07.2013 Fylkesmannen i Oppland 211 Relaterte enheter: Kommuner
01.07.2013 Fylkesmannen i Oppland 211 Relaterte enheter: Statens sivilrettsforvaltning
31.12.2018 Fylkesmannen i Oppland 306 Sammenslått inn i: Statsforvalteren i Innlandet
01.01.2019 Statsforvalteren i Innlandet 106 Sammenslått av: Fylkesmannen i Oppland