FORVALTNINGSDATABASEN

Statsforvalteren i Innlandet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via sammenslåing

Dato: 01.01.2019
Navn ved opprettelse: Fylkesmannen i Innlandet

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 57632
Navn: Statsforvalteren i Innlandet
Kort navn: Statsforvalteren i Innlandet
Engelsk navn: County Governor of Innlandet
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Tilhører gruppe : Statsforvalteren
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 3405 Lillehammer
Organisasjonsnummer: 974761645
Ogranisjonsprinsipp: Geografi