FORVALTNINGSDATABASEN

Fylkesmannen i Troms

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser alle enheter som er relatert til denne enheten (i fet skrifttype). (Navn til enhetene er siste registrerte navn.)

Vis kun direkte relaterte enheter | Vis alle (indirekte) relaterte enheter

Dato Enhet A Endring Relasjon Enhet B
01.01.1984 Fjelltjenesten 111 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Troms
01.07.1993 Fylkesmannen i Troms 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Skogbruksetaten
01.07.1993 Fylkesmannen i Troms 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten
31.12.2002 Statens utdanningskontor i Troms 303 Enheten ble innlemmet i: Fylkesmannen i Troms
31.12.2002 Fylkeslegekontoret i Troms 303 Enheten ble innlemmet i: Fylkesmannen i Troms
01.01.2003 Fylkesmannen i Troms 203 Innlemmede enheter: Statens utdanningskontor i Troms
01.01.2003 Fylkesmannen i Troms 203 Innlemmede enheter: Fylkeslegekontoret i Troms
01.01.2012 Statens helsetilsyn 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Troms
01.01.2012 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Troms
01.01.2012 Fylkesmannen i Troms 211 Relaterte enheter: Statens helsetilsyn
01.07.2013 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Troms
01.07.2013 Fylkesmannen i Troms 211 Relaterte enheter: Kommuner
01.07.2013 Fylkesmannen i Troms 211 Relaterte enheter: Statens sivilrettsforvaltning
31.12.2013 Reindriftsforvaltningen lokalt 311 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Troms
01.01.2014 Fylkesmannen i Troms 211 Relaterte enheter: Reindriftsforvaltningen lokalt
31.12.2018 Fylkesmannen i Troms 306 Sammenslått inn i: Statsforvalteren i Troms og Finnmark
01.01.2019 Statsforvalteren i Troms og Finnmark 106 Sammenslått av: Fylkesmannen i Troms