FORVALTNINGSDATABASEN

Fylkesmannen i Østfold

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser alle enheter som er relatert til denne enheten (i fet skrifttype). (Navn til enhetene er siste registrerte navn.)

Vis kun direkte relaterte enheter | Vis alle (indirekte) relaterte enheter

Dato Enhet A Endring Relasjon Enhet B
01.07.1993 Fylkesmannen i Østfold 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Skogbruksetaten
01.07.1993 Fylkesmannen i Østfold 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten
31.12.2002 Statens utdanningskontor i Østfold 303 Enheten ble innlemmet i: Fylkesmannen i Østfold
31.12.2002 Fylkeslegekontoret i Østfold 303 Enheten ble innlemmet i: Fylkesmannen i Østfold
01.01.2003 Fylkesmannen i Østfold 203 Innlemmede enheter: Statens utdanningskontor i Østfold
01.01.2003 Fylkesmannen i Østfold 203 Innlemmede enheter: Fylkeslegekontoret i Østfold
01.01.2012 Statens helsetilsyn 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Østfold
01.01.2012 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Østfold
01.01.2012 Fylkesmannen i Østfold 211 Relaterte enheter: Statens helsetilsyn
01.07.2013 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Østfold
01.07.2013 Fylkesmannen i Østfold 211 Relaterte enheter: Kommuner
01.07.2013 Fylkesmannen i Østfold 211 Relaterte enheter: Statens sivilrettsforvaltning
31.12.2018 Fylkesmannen i Østfold 306 Sammenslått inn i: Statsforvalteren i Oslo og Viken
01.01.2019 Statsforvalteren i Oslo og Viken 106 Sammenslått av: Fylkesmannen i Østfold