FORVALTNINGSDATABASEN

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring - divisjoner og avdelinger

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via omorganisering

Dato: 01.01.2004
Navn ved opprettelse: Statlig økonomistyring - regioner

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 1617
Navn: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring - divisjoner og avdelinger
Kort navn: DFØ - divisjoner og avdelinger
Engelsk navn: * Norwegian Government Agency for Administration and Financial Management - divisions and departments
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Overordnet departement: Finansdepartementet
Type enhet: Gruppe
Ogranisjonsprinsipp: Funksjon