FORVALTNINGSDATABASEN

Barneverns- og helsenemnda - regionskontor

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1993 18 16 34 18 14 32 2 2
1994 12 8 20 12 7 19 1 1
1995 13 22 35 12 18 30 1 4 5
1996 20 35 55 19 28 47 1 7 8
1997 21 35 56 18 28 46 3 7 10
1998 20 37 57 18 29 47 2 8 10
1999 18 38 56 17 29 46 1 9 10
2000 20 38 58 18 31 49 2 7 9
2001 20 36 56 19 28 47 1 8 9
2002 19 44 63 18 32 50 1 12 13
2003 19 49 68 19 37 56 12 12
2004 20 49 69 20 36 56 13 13
2005 19 49 68 19 37 56 12 12
2006 18 52 70 18 39 57 13 13
2007 18 56 74 17 44 61 1 12 13
2008 18 58 76 16 46 62 2 12 14
2009 19 64 83 17 50 67 2 14 16
2011 30 60 90 22 45 67 8 15 23
2012 28 70 98 22 47 69 6 23 29
2013 30 74 104 28 55 83 2 19 21
2014 28 78 106 28 57 85 21 21
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1993 47 43 45 47 43 45
1994 50 46 48 50 46 48
1995 49 44 46 49 45 46 42
1996 49 43 45 49 44 46 40 41
1997 51 45 47 51 46 48 42 44
1998 51 45 47 51 46 48 41 43
1999 52 45 48 52 46 48 44 45
2000 53 46 48 53 46 49 44 46
2001 53 48 50 53 49 50 46 47
2002 54 48 50 54 49 51 47 47
2003 55 49 51 55 50 52 47 47
2004 56 49 51 56 50 52 46 46
2005 56 50 52 56 51 53 46 46
2006 57 51 52 57 52 53 46 46
2007 59 51 53 58 52 54 47 48
2008 59 51 53 58 51 53 48 50
2009 56 50 51 56 50 51 51 52
2011 52 51 51 49 51 51 60 51 54
2012 51 51 51 51 51 51 54 52 52
2013 51 51 51 50 50 50 54 55
2014 51 52 51 51 51 51 53 53

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2008* Navneendring

Navn: Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Kort navn: Fylkesnemndene

01.04.2010* Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Type enhet: Gruppe

01.04.2010* Navneendring

Navn: Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker - regionkontor
Kort navn: Fylkesnemndene - regionkontor

01.01.2023 Navneendring

Navn: Barneverns- og helsenemnda - regionskontor
Kort navn: BVHN - regionskontor

Den nye barnevernsloven trer i kraft 1. januar 2023. Med ny barnevernslov skifter Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker navn, til Barneverns- og helsenemnda. Det vil være 12 barneverns- og helsenemnder, med samme geografiske plassering som før. Nemndene ledes faglig og administrativt av Sentralenheten for barneverns- og helsenemnda. Navnet på de 12 nemndene vil være:

Barneverns- og helsenemnda i Oslo og omegn
Barneverns- og helsenemnda i Buskerud og omegn
Barneverns- og helsenemnda i Østfold
Barneverns- og helsenemnda i Innlandet
Barneverns- og helsenemnda i Vestfold og Telemark
Barneverns- og helsenemnda i Agder
Barneverns- og helsenemnda i Rogaland
Barneverns- og helsenemnda i Vestland
Barneverns- og helsenemnda i Møre og Romsdal
Barneverns- og helsenemnda i Trøndelag
Barneverns- og helsenemnda i Nordland
Barneverns- og helsenemnda i Troms og Finnmark

Nemnda avgjør nærmere bestemte saker om tvang etter barnevernsloven og enkelte saker etter helse- og omsorgstjenesteloven og smittevernloven

Kilde: bvhn.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.