FORVALTNINGSDATABASEN

Bufetat - Region nord

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2010 259 469 728 189 362 551 70 107 177
2011 247 466 713 165 358 523 82 108 190
2012 227 469 696 152 358 510 75 111 186
2013 199 417 616 123 317 440 76 100 176
2014 199 393 592 114 300 414 85 93 178
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2010 41 42 42 42 42 42 40 42 41
2011 42 43 42 43 43 43 41 41 41
2012 43 43 43 43 44 43 42 42 42
2013 44 44 44 44 44 44 43 43 43
2014 44 44 44 45 45 45 43 43 43

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.07.2004 Navneendring

Navn: Bufetat - Region nord
Kort navn: Bufetat - Region nord

Under regionkontorene ligger også

Fagteamene,
barne- og ungdomsinstitusjoner,
fosterhjemstjenesten,
nærmiljøbaserte tiltak og
familievernkontor

=============================================

i 2012 (19.6.) åpner for øvrig Regionalt samisk kompetansenter (RESAK)
Bufetat, region nord har ansvar for å utvikle tjenestene til den samiske befolkningen. Regionalt samisk kompetansesenter (RESAK) ble opprettet i 2011 og er tilknyttet Indre Finnmark Familievernkontor.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.