FORVALTNINGSDATABASEN

Jordskifterettene

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 266 15 281 263 14 277 3 1 4
1981 266 24 290 260 15 275 6 9 15
1982 255 39 294 251 13 264 4 26 30
1983 258 45 303 253 17 270 5 28 33
1984 263 47 310 258 18 276 5 29 34
1985 253 47 300 247 20 267 6 27 33
1986 239 47 286 234 21 255 5 26 31
1987 238 49 287 233 19 252 5 30 35
1988 255 48 303 249 18 267 6 30 36
1989 249 75 324 244 26 270 5 49 54
1990 237 77 314 229 28 257 8 49 57
1991 239 76 315 231 28 259 8 48 56
1992 233 76 309 227 26 253 6 50 56
1993 231 80 311 219 34 253 12 46 58
1994 219 78 297 209 28 237 10 50 60
1995 208 80 288 200 32 232 8 48 56
1996 216 80 296 209 29 238 7 51 58
1997 214 82 296 205 32 237 9 50 59
1998 211 83 294 201 28 229 10 55 65
1999 199 77 276 183 27 210 16 50 66
2000 206 83 289 186 32 218 20 51 71
2001 192 77 269 173 28 201 19 49 68
2002 194 75 269 181 35 216 13 40 53
2003 188 78 266 174 36 210 14 42 56
2004 193 79 272 170 38 208 23 41 64
2005 192 83 275 168 45 213 24 38 62
2009 181 84 265 167 61 228 14 23 37
2010 179 90 269 168 65 233 11 25 36
2011 179 87 266 163 64 227 16 23 39
2012 166 92 258 148 65 213 18 27 45
2013 159 98 257 152 72 224 7 26 33
2014 158 107 265 148 82 230 10 25 35
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 47 46 47 47 45 47
1981 48 41 47 47 42 47 53 40 45
1982 48 42 47 48 43 48 41 42
1983 48 42 47 48 41 47 45 42 43
1984 48 41 47 48 38 47 46 43 43
1985 48 42 47 48 37 47 48 45 45
1986 48 42 47 48 37 47 46 46 46
1987 47 43 46 47 38 46 47 46 46
1988 46 42 46 46 37 46 44 45 45
1989 46 42 45 46 36 45 44 45 45
1990 45 42 45 46 36 45 44 45 45
1991 45 43 45 45 38 44 46 45 45
1992 45 43 45 45 40 44 52 45 46
1993 45 44 45 45 38 44 43 48 47
1994 45 43 44 45 38 44 44 46 46
1995 45 41 44 45 37 44 44 44 44
1996 44 42 43 44 37 43 46 45 45
1997 44 43 44 44 36 43 45 47 47
1998 45 43 44 45 39 44 44 45 45
1999 45 44 45 46 39 45 42 46 45
2000 45 44 45 45 40 44 45 47 46
2001 46 46 46 46 42 46 49 48 48
2002 46 47 47 46 45 46 49 49 49
2003 47 46 46 47 45 46 50 46 47
2004 47 46 47 47 46 47 48 46 46
2005 47 46 47 47 45 47 48 46 47
2009 49 48 49 49 46 48 50 52 51
2010 50 48 49 49 46 49 54 51 52
2011 50 50 50 50 48 50 49 54 52
2012 50 49 50 50 49 50 48 52 50
2013 49 49 49 49 48 49 47 52 51
2014 49 48 49 49 47 48 48 52 51

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1950* Navneendring

Navn: Jordskifteverket
Kort navn: Jordskifteverket

Jfr. lov av 22.12.1950 Om jordskifte o.a. (satt i kraft 1.11.1951. Reglement av 1.11.1951.

Udskiftningsvesenet ble modernisert til Utskidtningsvesenet, og dette var navnet på organisasjonen fram til og med 1950. Da ble navnet endret til Jordskifteverket, som omfattet alle jordskifteretter, jordskifteoverretter og administrativt og faglig støtteapparat som fotogrammetrisk avdeling, landskonsulenter, sentral ledelse og fra 1985 fylkesjordskiftekontor (som legges ned fra utgangen av 2001).

01.01.2002 Navneendring

Navn: Jordskifterettene
Kort navn: Jordskifterettene

Fra 1.1.2002 er Jordskifterettene fellesnavn for organisasjonsleddene i etaten.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.