FORVALTNINGSDATABASEN

Språkrådet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 14.12.1951
Navn ved opprettelse: Norsk språknemnd

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 21523
Navn: Språkrådet
Kort navn: Språkrådet
Engelsk navn: Norwegian Language Council
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.) (fra 1.1.2005)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Tilsyn/regulering/kontroll
Siste registrerte bioppgave (2009): Generell offentlig tjenesteyting
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 971527404
Ogranisjonsprinsipp: Funksjon