Forvaltningsdatabasen

Institutt for sosialforskning (INAS)

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 8 7 15 7 6 13 1 1 2
1981 16 10 26 14 10 24 2 2
1982 15 12 27 13 10 23 2 2 4
1983 15 15 30 12 13 25 3 2 5
1984 8 11 19 8 9 17 2 2
1985 10 12 22 10 10 20 2 2
1986 7 15 22 7 12 19 3 3
1987 13 14 27 12 8 20 1 6 7
1988 12 11 23 11 7 18 1 4 5
1989 7 15 22 6 12 18 1 3 4
1990 9 18 27 8 12 20 1 6 7
1991 14 20 34 13 12 25 1 8 9
1992 14 19 33 12 13 25 2 6 8
1993 16 22 38 14 15 29 2 7 9
1994 16 17 33 14 9 23 2 8 10
1995 17 21 38 15 16 31 2 5 7
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 39 46 43 39 50 44
1981 38 43 40 38 43 40
1982 35 43 38 35 45 39
1983 36 42 39 37 43 40 35
1984 39 46 43 39 48 43
1985 42 43 43 42 43 43
1986 41 47 45 41 47 45
1987 40 43 42 41 48 44 37 35
1988 39 46 42 41 47 43 40
1989 44 44 44 46 43 44
1990 41 44 43 42 44 43 45 42
1991 44 42 43 44 42 43 41 41
1992 44 42 43 44 39 42 49 47
1993 46 41 43 47 39 43 46 45
1994 45 47 46 47 45 46 49 45
1995 46 41 43 47 39 43 48 45

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1988* Navneendring

Navn: Institutt for sosialforskning (INAS)
Kort navn: INAS

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.