FORVALTNINGSDATABASEN

Institutt for sosialforskning (INAS)

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1966* Nyopprettelse

Navn: Institutt for anvendt sosialvitenskapelig forskning
Kort navn: INASVF
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 10 Sosial beskyttelse
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Jf Stortingsvedtak 25.2.1963.
____________________________________________________________________

NB: Den 16.12.1977 oppretter Stortinget Instituttgruppa for samfunnsforskning som et stabsorgan under Institutt for samfunnsforskning og Institutt for anvendt sosialvitenskapelig forskning

01.01.1982* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1988* Navneendring

Navn: Institutt for sosialforskning (INAS)
Kort navn: INAS

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

30.06.1996 Nedlagt via sammenslåing

Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Jf. St.prp. nr. 48 Endringar i statsbudsjettet for 1996 på nokre kapittel under Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet, Sosial- og helsedepartementet og Barne- og familiedepartementet - samanslåing av sosialforskingsinstitusjonar, innst. S. nr. 176 for 1995-96

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.