FORVALTNINGSDATABASEN

Oslo bispedømme

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

7 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 "tanker om ord med gjerninger" - en studie av maktforholdene i Den norske kirke Malterud, Hege
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Kvinnekamp i kirken. En studie av kvinnemobiliseringen i Den norske kirke med særlig vekt på 1970-tallet. Tørnby, Lise
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Kirkens organisasjon: Politisk styring, fristilling og privatisering. Pettersen, Sissil M.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1985 Konfirmasjonen - en rite for folket? Belysning av konfirmasjonen i Den Norske Kirke ved hjelp av sosiologisk teori og en surveyundersøkelse foretatt i tre menigheter i hovedstadsområdet. Kitterød, Ragni Hege
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1983 Norske bispevalg 1934-74. En analyse. Sørlie, Ingunn Rasmussen
Rapport 2006 NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke Kåre Gjønnes (leder), Jorund Andersen, Per-Otto Gullaksen, Jens-Petter Johnsen, Per Oskar Kjølaas, Helge Kolstad, Hildur Larsen, Lena Larsen, Vibeke Limi, Inge Lønning, Tone Løwe, Kjell Nordstokke, Dag Nygård, Ingar Samset, Bente Sandvig, Hege Fjellheim Sarre, Fredrik Sejersted, Anfin Skaaheim, Hege Steinsland, Marit Tingelstad
Rapport 2000 NOU 2000: 22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune Lars Wilhelmsen (leder), Siri Austeng, Kari Dalane, Helga Berit Fjell, Øyvind Fluge, Terje P. Hagen, Leif Arne Heløe, Kirsten Huser Leschbrandt, Ragndi Mørum, Dagfinn Sundsbø, Hallgeir Aalbu, Tora Aasland