FORVALTNINGSDATABASEN

Universitetet i Oslo

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 02.09.1811

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 21612
Navn: Universitetet i Oslo
Kort navn: UiO
Engelsk navn: University of Oslo
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (fra 1.1.2001)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Generell offentlig tjenesteyting
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 971035854
Ogranisjonsprinsipp: Funksjon