FORVALTNINGSDATABASEN

Riksarkivet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 06.06.1817

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 21629
Navn: Riksarkivet
Kort navn: Riksarkivet
Engelsk navn: National Archives of Norway
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.) (fra 1.1.1999)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Annen myndighetsutøving
Siste registrerte bioppgave (2009): Generell offentlig tjenesteyting
Tilhører etat: Arkivverket
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 974718790
Ogranisjonsprinsipp: Funksjon