FORVALTNINGSDATABASEN

Riksarkivet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

8 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2023 Analoge arkiv i den digitale verda. Endring i korleis ein arbeider med arkiv og tilgjengelegjering i den digitale verda Balchen, Karl Fredrik
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2023 Digitisering og verdivurdering av fotoarkiv i en ny tid. Et casestudie av Preus museum, Maihaugen og Norsk vegmuseum. Hagen, Emil
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2019 Digitalisering : farvel til regional stat? : en kvalitativ komparativ casestudie av Arkivverket, Skatteetaten og Statens vegvesen. Lotsberg, Daniel og Ola Lindberg
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2019 Digitalisering : farvel til regional stat? : en kvalitativ komparativ casestudie av Arkivverket, Skatteetaten og Statens vegvesen. Lotsberg, Daniel; Lindberg, Ola
Rapport 2019 NOU 2019: 9 Fra kalveskinn til datasjø — Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver Reusch, Christian (leder), Håkon With Andersen, Hilde Elvine Bjørnå, Anne Mette Dørum, Rune Kjørlaug, Dag Wiese Schartum, Espen Sjøvoll og Lone Merethe Solheim
Rapport 2017 Hva skjer med regional statsforvaltning? Utviklingstrekk, drivkrefter og muligheter. Bakli, Oddbjørg, Ingunn Botheim, Peter Bøgh, Anniken Grønli Foss, Mathias W. Johannessen, Trond Kråkenes, Janicke Weum
Rapport 2006 NOU 2006: 5 Norsk helsearkiv – siste stopp for pasientjournalene — Om arkivdepot for spesialisthelsetjenesten Ivar Fonnes (leder), Ola Bergslien, Ingvar Engen, Solbjørg Ellingsen Fossheim, Anne-Birgitte Jacobsen, Torbjørn Nystadnes, Anne-Mette Spilling, Gerd Vandeskog
Rapport 2000 NOU 2000: 22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune Lars Wilhelmsen (leder), Siri Austeng, Kari Dalane, Helga Berit Fjell, Øyvind Fluge, Terje P. Hagen, Leif Arne Heløe, Kirsten Huser Leschbrandt, Ragndi Mørum, Dagfinn Sundsbø, Hallgeir Aalbu, Tora Aasland