FORVALTNINGSDATABASEN

Statsarkivet i Hamar

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 13.07.1917 (tidspunkt ikke bekreftet)
Navn ved opprettelse: Stiftsarkivet i Hamar

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 21631
Navn: Statsarkivet i Hamar
Kort navn: Statsarkivet i Hamar
Engelsk navn: Public Record Office in Hamar
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Overordnet departement: Kultur- og likestillingsdepartementet
Overordnet: Riksarkivet
Tilhører gruppe : Statsarkivene
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 3403 Hamar
Organisasjonsnummer: 974718812
Ogranisjonsprinsipp: Funksjon