FORVALTNINGSDATABASEN

Statsarkivet i Kristiansand

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 01.07.1934

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 21632
Navn: Statsarkivet i Kristiansand
Kort navn: Statsarkivet i Kristiansand
Engelsk navn: Regional State Archives of Kristiansand
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Overordnet departement: Kultur- og likestillingsdepartementet
Overordnet: Riksarkivet
Tilhører gruppe : Statsarkivene
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 4204 Kristiansand
Organisasjonsnummer: 974718820
Ogranisjonsprinsipp: Funksjon