FORVALTNINGSDATABASEN

Tunsberg bispedømme

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via utskilling

Dato: 01.01.1949 (tidspunkt ikke bekreftet)
Utskilt fra:

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 21686
Navn: Tunsberg bispedømme
Kort navn: Tunsberg bispedømme
Engelsk navn: Tunsberg Diocesan Office
Tilknytningsform: Kirkelig rettssubjekt (fra 1.1.2017)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Generell offentlig tjenesteyting
Tilhører gruppe : Den norske kirke
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: 704 Tønsberg
Organisasjonsnummer: 974762498
Ogranisjonsprinsipp: Geografi