FORVALTNINGSDATABASEN

Den norske kirke

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyinnskrevet

Dato: 16.06.1933 (tidspunkt ikke bekreftet)
Navn ved opprettelse: Presteskapet/Geistligheten/Bispedømmerådene

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 55400
Navn: Den norske kirke
Kort navn: Den norske kirke
Engelsk navn: Church of Norway
Tilknytningsform: Kirkelig rettssubjekt (fra 1.1.2017)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Generell offentlig tjenesteyting
Type enhet: Gruppe
Organisasjonsnummer: 818066872
Ogranisjonsprinsipp: Geografi