FORVALTNINGSDATABASEN

Nord-Hålogaland bispedømme

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.10.1952 Ny via splittelse

Navn: Nord-Hålogaland bispedømme
Kort navn: Nord-Hålogaland bispedømme
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: 1902 Tromsø
Nedlagt enhet som følge av splittelse:

1. oktober 1952 ble Hålogaland bispedømme delt i to (jfr. lov av 23. mai og kgl. res. 29. august 1952): Nord-Hålogaland (Troms og Finnmark fylker samt Svalbard) med bispesete i Tromsø og Sør-Hålogaland (Nordland fylke) med sete i Bodø.

Har 8 prosti ved etableringen i 1952. Pr 1966 består bispedømmet av 7 prosti. Et sansynligivs overført til Sør-Hålogaland prosti.
______________________________________________________________________________

Bispedømmeråd for den norske kirke ble innført ved lov 16.6.1933. Kgl.res. 15.9.1933 bestemte at loven skulle settes i kraft fra 1.10. samme år. 1.10.1952 ble Hålogaland bispedømme delt i Nord-Hålogaland og Sør-Hålogaland. Dette medførte at tidligere Hålogaland bispedømmeråd ble videreført som Nord-Hålogaland bispedømmeråd.

01.01.1990 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2002 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2010 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Jf. opprettelsen av det nye Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

01.01.2014 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Kulturdepartementet

01.01.2017* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Kirkelig rettssubjekt
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Omdanning av Den norske kirke til eget rettssubjekt m.m.

Endringene i kirkeloven (Prop. 55 L) ble vedtatt i Stortinget 18. mai 2016 og sanksjonert ved kongelig resolusjon 27. mai 2016. Lovendringene i forvaltningsreformen trer i kraft 1. januar 2017.

Reformen innebærer en omdanning av kirken til et nytt rettssubjekt med navnet Den norske kirke og at prestetjenesten og de ansatte ved bispedømmekontorene og i Kirkerådet ved en virksomhetsoverdragelse skal overføres fra staten til det nye kirkelige rettssubjektet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.