FORVALTNINGSDATABASEN

Sør-Hålogaland bispedømme

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via splittelse

Dato: 01.01.1952
Nedlagt enhet som følge av splittelse:

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 21702
Navn: Sør-Hålogaland bispedømme
Kort navn: Sør-Hålogaland bispedømme
Engelsk navn: Sør-Hålogaland Diocesan Office
Tilknytningsform: Kirkelig rettssubjekt (fra 1.1.2017)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Generell offentlig tjenesteyting
Tilhører gruppe : Den norske kirke
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: 1804 Bodø
Organisasjonsnummer: 974764709
Ogranisjonsprinsipp: Geografi