FORVALTNINGSDATABASEN

Riksteatret

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser data fra StatRes som er tilknyttet denne enheten. Kilde: StatRes/SSB.

StatRes var SSBs system for statistikk om statlig ressursbruk og resultater. Denne statistikken er opphørt fra 2015; perioden som dekkes er fra 2006-2014.

Data fra StatRes
År StatRes navn Prod. Lønn Kjøp Invest. Overf. Utgift. Pensjon Årsverk
2006 Riksteatret 105 50.5 49.5 0 0 105 6 95
2007 Riksteatret 118 49.2 50.8 0 0 118 7 108
2008 Riksteatret 142 52.1 47.9 0 0 142 9 135
2009 Riksteatret 135 49.6 50.4 0 0 135 8 89
2010 Riksteatret 128 50.8 49.2 0 0 128 8 90
2011 Riksteatret 135 52.6 47.4 0 0 135 9 113
2012 Riksteatret 140 53.6 46.4 0 0 140 9 107
2013 Riksteatret 146 52.1 47.9 0 0 146 9 109
2014 Riksteatret 146 54.1 45.9 3 0 149 9

Kilde: StatRes/SSB.