FORVALTNINGSDATABASEN

Riksteatret

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

3 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Notat 2019 Styrer for ordinære forvaltningsorganer i staten - en kartlegging. Difi-notat 2019:3 Høgsveen, Wibecke, Hildegunn Vollset
Rapport 2002 NOU 2002: 8 Etter alle kunstens regler – en utredning om norsk scenekunst Lars Haukaas (leder), Geir Bergkastet, Kjell Bjordal, Bentein Baardson, Leif Hernes, Halldis Hoaas, Agnete Haaland, Jørn Rattsø, Asko Sarkola, Eva Sevaldson, Vidar Oma Steine, Catrine Telle, Tove Veierød, Torunn Willadssen
Rapport 1995 Teatret og politikken - ei studie av norsk teater som et sosialt felt. Holmin, Ida Marie