FORVALTNINGSDATABASEN

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 367 289 656 357 170 527 10 119 129
1981 375 324 699 366 202 568 9 122 131
1982 369 338 707 361 207 568 8 131 139
1983 368 348 716 359 214 573 9 134 143
1984 362 341 703 354 209 563 8 132 140
1985 366 353 719 355 229 584 11 124 135
1986 373 357 730 357 221 578 16 136 152
1987 387 361 748 375 234 609 12 127 139
1988 407 364 771 390 234 624 17 130 147
1989 448 400 848 426 266 692 22 134 156
1990 465 419 884 444 296 740 21 123 144
1991 494 458 952 457 327 784 37 131 168
1992 548 493 1041 507 365 872 41 128 169
1993 610 546 1156 563 414 977 47 132 179
1994 693 617 1310 637 472 1109 56 145 201
1995 725 660 1385 661 499 1160 64 161 225
1996 793 696 1489 711 534 1245 82 162 244
1997 798 724 1522 716 566 1282 82 158 240
1998 817 720 1537 711 552 1263 106 168 274
1999 918 736 1654 719 542 1261 199 194 393
2000 965 773 1738 746 572 1318 219 201 420
2001 974 759 1733 764 558 1322 210 201 411
2002 1019 816 1835 809 607 1416 210 209 419
2003 1034 863 1897 820 669 1489 214 194 408
2004 1060 884 1944 841 667 1508 219 217 436
2005 1078 945 2023 864 730 1594 214 215 429
2006 1138 978 2116 896 744 1640 242 234 476
2007 1164 1044 2208 914 796 1710 250 248 498
2008 1211 1126 2337 951 868 1819 260 258 518
2009 1419 1426 2845 1038 1036 2074 381 390 771
2010 1445 1458 2903 1046 1071 2117 399 387 786
2011 1443 1486 2929 1037 1095 2132 406 391 797
2012 1454 1544 2998 1047 1136 2183 407 408 815
2013 1474 1558 3032 1061 1133 2194 413 425 838
2014 1628 1757 3385 1178 1294 2472 450 463 913
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 37 37 37 38 35 37 35 40 40
1981 38 37 38 38 35 37 38 42 42
1982 39 38 39 39 37 38 33 41 41
1983 39 39 39 39 37 39 32 41 40
1984 40 40 40 40 38 39 32 43 42
1985 40 40 40 40 38 39 35 44 43
1986 41 40 40 41 38 40 39 43 43
1987 41 40 41 41 38 40 38 44 44
1988 41 41 41 41 39 40 35 45 44
1989 41 40 41 42 39 41 33 43 42
1990 41 41 41 42 39 41 34 44 43
1991 41 41 41 42 40 41 34 44 41
1992 41 41 41 42 40 41 32 43 40
1993 41 40 41 42 40 41 32 43 40
1994 41 40 40 41 40 41 35 41 39
1995 41 40 41 42 40 41 37 41 40
1996 41 40 41 42 40 41 38 42 40
1997 42 40 41 42 40 41 39 42 41
1998 42 40 41 43 40 42 39 40 40
1999 44 41 42 43 41 42 45 41 43
2000 44 41 43 43 41 42 45 41 43
2001 44 42 43 44 42 43 46 42 44
2002 44 42 43 44 42 43 46 43 44
2003 45 42 44 44 42 43 48 44 46
2004 45 43 44 44 43 44 47 43 45
2005 45 43 44 44 42 43 48 44 46
2006 45 43 44 44 42 43 47 44 46
2007 45 42 44 44 42 43 48 44 46
2008 45 43 44 44 42 43 49 45 47
2009 45 44 45 45 43 44 48 45 46
2010 46 44 45 45 43 44 48 46 47
2011 46 44 45 46 44 45 49 47 48
2012 47 44 46 46 44 45 49 47 48
2013 47 45 46 46 44 45 49 46 48
2014 47 46 46 46 45 45 49 47 48

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1972* Består via innlemming

Ved opprettelsen av Universitetet i Tromsø (1972) ble instituttet nedlagt og Nordlysobservatoriet innlemmet som en del av universitetet.

01.01.2001 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Administrativt nivå: Høyeste nivå

De statlige universitetene og høyskolene er, etter de seneste endringene i universitets- og høyskoleloven, i dag kategorisert som forvaltningsorganer med særskilte fullmakter, jf. Innst. S. nr. 337 (2000–2001).

Se: St.meld. nr. 27 (2000-2001) Gjør din plikt - Krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning, Innst. S. nr. 337 (2000-2001)

Nettobudsjettert fra budsjetterminen 2001 (forvaltningsorgan med særskilte fullmakter).

01.01.2009 Består via innlemming

Innlemmede enheter:

Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø er fra 1. januar 2009 organisert som én institusjon under navnet Universitetet i Tromsø.
Fusjonen ble besluttet i statsråd 26. september 2008. Den nye institusjonen er organisert med nytt styre, ny ledelse og ny administrasjon fra 1.1.2009. En ny organisasjonsstruktur for det øvrige universitetet skal gjøres gjeldende fra 1.8.2009. Inntil da skal høgskolens avdelinger og UiTs fakulteter bestå som enheter under styret.

Undervisningen ved Høgskolen i Tromsø var inntil fusjonen organisert i følgende avdelinger:
- Helsefag
- Ingeniør- og økonomifag
- Lærerutdanning
- Kunstfag

Mer om fusjonsprosessen på denne URL: uit.no/fusjon

01.08.2013 Består via innlemming

Innlemmede enheter:

1. august 2013 fusjonerte Universitetet i Tromsø med Høgskolen i Finnmark og ble til UiT Norges arktiske universitet.
UiT Norges arktiske universitet har studiested i Tromsø og Finnmark. I Finnmark har universitetet campus i Alta, Hammerfest og Kirkenes.

01.08.2013 Navneendring

Navn: Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Kort navn: UiT

Universitetet i Tromsø fusjonerer med Høgskolen i Finnmark 1. august, og skifter namn til Universitetet i Tromsø -Noregs arktiske universitet

01.01.2016 Består via innlemming

I Kongelig resolusjon av 19. juni 2015 besluttes det at Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad blir slått sammen fra 1. januar 2016.

UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET
Virksomheter:
- 812 747 002 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, EISCAT RAMFJORDMOEN FORSKNINGSSTASJON
- 874 651 842 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, UIT CAMPUS ALTA
- 912 746 267 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, LUFTFART UTSA
- 912 746 372 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, REG SENTRAL FOR HISTORISKE DATA
- 912 746 410 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, BARENTSINSTITUTTET
- 912 746 518 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, UIT CAMPUS KIRKENES
- 912 747 085 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, EISCAT SVALBARD
- 912 747 166 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, SKIBOTN FELTSTASJON
- 912 747 204 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, SENTER FOR SAMISK HELSEFORSKNING KARASJOK
- 912 747 271 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, SENTER FOR SAMISK HELSEFORSKNING KAUTOKEINO
- 912 747 344 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, SENTER FOR SAMISK HELSEFORSKNING EVENES
- 974 651 858 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, UIT CAMPUS HAMMERFEST
- 974 757 486 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, UIT CAMPUS TROMSØ
- 974 796 007 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, UIT CAMPUS HARSTAD
- 974 884 860 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, UIT CAMPUS NARVIK
- 991 816 186 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, UIT CAMPUS BODØ
- 916 502 745 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, UIT CAMPUS MO I RANA

01.01.2022* Består via omorganisering

Senter for hav og Arktis blir en del av UiT Norges arktiske universitet

Senter for hav og Arktis vil i 2022 bli organisert som et selvstendig senter under UiT Norges arktiske universitet, og ikke lenger som en del av Nofima AS.

Kilde: Pressemelding | Dato: 08.09.2021, Nærings- og fiskeridepartementet
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/senter-for-hav-og-arktis-blir-en-del-av-universitetet-i-tromso/id2870751/

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.