FORVALTNINGSDATABASEN

Statsarkivet i Tromsø

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 01.01.1952 (tidspunkt ikke bekreftet)
Navn ved opprettelse: Statsarkivkontoret i Tromsø

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 21748
Navn: Statsarkivet i Tromsø
Kort navn: Statsarkivet i Tromsø
Engelsk navn: Regional State Archives of Tromsø
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Overordnet departement: Kultur- og likestillingsdepartementet
Overordnet: Riksarkivet
Tilhører gruppe : Statsarkivene
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 5401 Tromsø
Organisasjonsnummer: 974718863
Ogranisjonsprinsipp: Funksjon