FORVALTNINGSDATABASEN

Justervesenet - lokalt

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over desentraliserte statlige enheter og desentraliserte etatsenheter.

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
1947 8 justermestre etatsenheter
1948 8 justermestre etatsenheter
1949 9 (est.) justermestre etatsenheter
1950 9 (est.) justermestre etatsenheter
1951 9 (est.) justermestre etatsenheter
1952 9 justermestre etatsenheter
1953 9 justermestre etatsenheter
1954 9 justermestre etatsenheter
1955 9 justermestre etatsenheter
1956 9 justermestre etatsenheter
1957 9 justermestre etatsenheter
1958 9 justermestre etatsenheter
1959 9 justermestre etatsenheter
1960 9 justermestre etatsenheter
1961 9 justermestre etatsenheter
1962 9 justermestre etatsenheter
1963 9 justermestre etatsenheter
1964 9 justermestre etatsenheter
1965 9 justermestre etatsenheter
1966 9 justermestre etatsenheter
1967 9 justermestre etatsenheter
1968 9 justermestre etatsenheter
1969 9 justermestre etatsenheter
1970 9 justermestre etatsenheter
1971 9 justermestre etatsenheter
1972 9 justermestre etatsenheter
1973 9 justermestre etatsenheter
1974 9 justermestre etatsenheter
1975 9 justermestre etatsenheter
1976 9 justermestre etatsenheter
1977 9 justermestre etatsenheter
1978 9 justermestre etatsenheter
1979 9 justermestre etatsenheter
1980 9 justermestre etatsenheter
1981 9 justermestre etatsenheter
1982 9 justermestre etatsenheter
1983 9 justermestre etatsenheter
1984 9 justermestre etatsenheter
1985 9 justermestre etatsenheter
1986 9 justermestre etatsenheter
1987 9 justermestre etatsenheter
1988 9 justermestre etatsenheter
1989 9 justermestre etatsenheter
1990 9 justermestre etatsenheter
1991 9 justermestre etatsenheter
1992 9 justermestre etatsenheter
1993 9 justermestre etatsenheter
1994 9 justermestre etatsenheter
1995 9 justermestre etatsenheter
1996 8 justermestre etatsenheter
1997 8 justermestre etatsenheter
1998 8 justermestre etatsenheter
1999 8 justermestre etatsenheter
2000 8 justermestre etatsenheter
2001 6 justermestre etatsenheter
2002 5 justermestre etatsenheter
2003 5 justermestre etatsenheter
2004 5 justermestre etatsenheter
2005 5 justermestre etatsenheter
2006 5 justermestre etatsenheter
2007 5 justermestre etatsenheter
2008 5 justermestre etatsenheter
2009 5 justermestre etatsenheter

Antall

Kartleggingen er gjennomført i et utvalg år i tidsperioden. I de tilfeller hvor det har vært endring mellom to kartlagte år – og det følgelig ikke vites i hvilket år endringen skjedde – er antallet estimert (gjennomsnittet av ytterverdiene, avrundet oppover). Estimerte antall er merket med (est.).

Merk

'Desentraliserte stalige enheter' vil si enheter som rapporterer direkte til et departement, uten at det eksisterer et mellomliggende direktorat eller tilsvarende.

'Desentraliserte etatsenheter' vil si enheter som også har et mellomnivå mellom seg og departementet, det være seg et direktorat eller tilsvarende.