FORVALTNINGSDATABASEN

Justervesenet - lokalt

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1876* Nyopprettelse

Navn: Justervesenet - lokalt
Kort navn: Justervesenet - lokalt
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Overordnet: Justerdirektoratet
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1

NB: Etableringstidspunkt for ytre etat (justerkamrene) er usikkert!

Pr. 1947 var det til sammen syv Justermestere i Hamar, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Kristiansund, Trondheim og Tromsø

Pr. 1976 var det åtte justerkamre plassert slik: Oslo, Hamar, Kristiansand, Stavanger, Ålesund, Trondheim, Bodø og Tromsø

Pr. 2002 er det åtte justerkamre plassert i Bergen, Bodø, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Tromsø, Trondheim og Ålesund

Pr. 2005 er lokalvirksomheten organisert i fem justerkamre: Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo (Kjeller).

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.