FORVALTNINGSDATABASEN

Fyr- og merkevesenet: Fyrstasjoner

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over desentraliserte statlige enheter og desentraliserte etatsenheter.

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
1947 147 fyrstasjoner etatsenheter
1948 146 (est.) fyrstasjoner etatsenheter
1949 146 (est.) fyrstasjoner etatsenheter
1950 146 (est.) fyrstasjoner etatsenheter
1951 146 (est.) fyrstasjoner etatsenheter
1952 145 fyrstasjoner etatsenheter
1953 138 (est.) fyrstasjoner etatsenheter
1954 138 (est.) fyrstasjoner etatsenheter
1955 138 (est.) fyrstasjoner etatsenheter
1956 138 (est.) fyrstasjoner etatsenheter
1957 138 (est.) fyrstasjoner etatsenheter
1958 130 fyrstasjoner etatsenheter
1959 125 (est.) fyrstasjoner etatsenheter
1960 125 (est.) fyrstasjoner etatsenheter
1961 125 (est.) fyrstasjoner etatsenheter
1962 125 (est.) fyrstasjoner etatsenheter
1963 120 fyrstasjoner etatsenheter
1964 120 (est.) fyrstasjoner etatsenheter
1965 120 (est.) fyrstasjoner etatsenheter
1966 120 (est.) fyrstasjoner etatsenheter
1967 119 fyrstasjoner etatsenheter
1968 118 (est.) fyrstasjoner etatsenheter
1969 118 (est.) fyrstasjoner etatsenheter
1970 117 fyrstasjoner etatsenheter
1971 117 (est.) fyrstasjoner etatsenheter
1972 117 (est.) fyrstasjoner etatsenheter
1973 116 fyrstasjoner etatsenheter
1974 115 fyrstasjoner etatsenheter
1975 109 (est.) fyrstasjoner etatsenheter
1976 104 fyrstasjoner etatsenheter
1977 101 (est.) fyrstasjoner etatsenheter
1978 101 (est.) fyrstasjoner etatsenheter
1979 101 (est.) fyrstasjoner etatsenheter
1980 97 fyrstasjoner etatsenheter

Antall

Kartleggingen er gjennomført i et utvalg år i tidsperioden. I de tilfeller hvor det har vært endring mellom to kartlagte år – og det følgelig ikke vites i hvilket år endringen skjedde – er antallet estimert (gjennomsnittet av ytterverdiene, avrundet oppover). Estimerte antall er merket med (est.).

Merk

'Desentraliserte stalige enheter' vil si enheter som rapporterer direkte til et departement, uten at det eksisterer et mellomliggende direktorat eller tilsvarende.

'Desentraliserte etatsenheter' vil si enheter som også har et mellomnivå mellom seg og departementet, det være seg et direktorat eller tilsvarende.