FORVALTNINGSDATABASEN

Fyr- og merkevesenet: Fyrstasjoner

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1947* Nyinnskrevet

Navn: Fyr- og merkevesenet: Fyrstasjoner
Kort navn: Fyrstasjoner
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Overordnet: Fyrdirektoratet
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1

NB: Etableringstidspunkt er ikke korrekt!
- Pr. 1947 var det til sammen 147 fyrstasjoner med fast betjening fordelt på 4 kyststrekningsinndelinger. Videre eide staten 1 fyrskip, 2160 fyrlamper, 48 lysbøyer, ca 11000 faste og 8000 flytende seilmerker hvorav 8 lydbøyer.

- Pr 1958 eide staten 130 fyrstasjoner med fast betjening, 1 fyrskip, 2528 fyrlamper, 48 lysbøyer, ca 11000 faste og ca 8000 flytende seilmerker hvorav 8 lydbøyer.

- Pr 1973 eksisterte det til sammen 116 fyrstasjoner.

- Pr 1978 var det 100 fyrstasjoner

- Pr 1980 var det 97 fyrstasjoner

- Ved utgangen av året 1984 eide staten 84 fyrstasjoner med fast betjening, 3752 fyrlamper, 50 tåkesignaler og 6 radiofyr uten fast betjening men ble passet av nærboende. Dessuten 132 lys- og lydbøyer, 13353 faste og 1970 flytende seilmerker og 8 Racon.

- I 1995 eide fyrtjenesten under Kystdirektoratet 31 fyrstasjoner med fast betjening, 79 ubemannende fyrstasjoner, 2 radiofyr, 62 radarer og 12 DGPS-stasjoner. Dessuten 4030 fyrlykter og lanterner, 64 lysbøyer, 13490 faste merker og 1980 flytende merker.

Kyststrekningene har variert litt, pr 1991:
A. Kyststrekningen fra den svenske grense til Lindesnes.
B. Kyststrekningen fra Lindesnes til Stord.
C. Kyststrekningen fra Stadt til Trondheimsfjorden.
D. Kyststrekningen fra Trondheimsfjorden til den sovjetiske grense.

Pr. 2000:
A: Svenske grense til Lista.
B. Lindesnes til Stord.
C. Stadt til Leka.
D: Leka til Tjeldsundet / Andøy.
E. Tjeldsundet / Andøy til Grense Jakobselv.

01.06.1974* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Kystdirektoratet

31.12.1980* Nedlagt via sammenslåing

Sammenslått inn i:

Fyr- og merkevesenet inngår nå i Kystverkets distrikter.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.