FORVALTNINGSDATABASEN

Statsarkivet i Kongsberg

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 01.01.1992 (tidspunkt ikke bekreftet)

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 26612
Navn: Statsarkivet i Kongsberg
Kort navn: Statsarkivet i Kongsberg
Engelsk navn: Regional State Archives of Kongsberg
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Overordnet departement: Kultur- og likestillingsdepartementet
Overordnet: Riksarkivet
Tilhører gruppe : Statsarkivene
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 3006 Kongsberg
Organisasjonsnummer: 874718882
Ogranisjonsprinsipp: Funksjon