FORVALTNINGSDATABASEN

Det norske justervesen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2010 26 21 47 25 18 43 1 3 4
2011 25 22 47 24 21 45 1 1 2
2012 26 22 48 25 20 45 1 2 3
2013 27 24 51 26 21 47 1 3 4
2014 27 24 51 26 22 48 1 2 3
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2010 44 41 43 44 42 43
2011 45 41 43 45 41 43
2012 44 43 44 43 43 43
2013 46 44 45 45 44 45
2014 45 44 45 46 44 45

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1988* Navneendring

Navn: Direktoratet for måleteknikk (Justervesenet)
Kort navn: Dir. m.t.

01.01.1990* Navneendring

Navn: Det norske justervesen
Kort navn: Justervesenet

01.01.1997* Fysisk omlokalisering

Lokalisering: 231 Skedsmo

Flyttet 20 km til Kjeller i Skedsmo kommune.

01.01.2004 Består via utskilling

Utskilte enheter fra denne enheten:

Norsk Akkreditering (NA) ble etablert som selvstendig forvaltningsorgan 1. januar 2004. NA er det nasjonale organ for teknisk akkreditering. Etaten disponerte 14,8 årsverk pr. 1. mars 2004.

Frem til utgangen av 2003 ble bevilgning gitt over kap. 902 Juster vesenet, der Norsk Akkreditering var en avdeling.
--------------------------------------------------------

Norsk Akkreditering
Norsk Akkreditering foreslås opprettet som et eget forvaltningsorgan 1 januar 2004. Norsk Akkreditering er pr. i dag en avdeling i Justervesenet. Norsk Akkreditering har fått en skriftlig henvendelse fra European Cooperation for Accreditation om at den norske organiseringen ikke er i tråd med de kravene som stilles om akkrediteringsordningens behov for uavhengighet og habilitet.
Kilde: St.prp.nr.1. 2004-05

01.09.2004* Består via omorganisering

Overgang fra geografisk organisasjonsprinsipp til funksjonsbasert organisering med geografi på lavere organisatorisk nivå.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.