FORVALTNINGSDATABASEN

Havindustritilsynet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2004 91 65 156 86 43 129 5 22 27
2005 88 67 155 82 42 124 6 25 31
2006 87 74 161 81 53 134 6 21 27
2007 84 75 159 79 52 131 5 23 28
2008 84 72 156 78 51 129 6 21 27
2009 87 77 164 80 60 140 7 17 24
2010 91 75 166 82 52 134 9 23 32
2011 92 72 164 83 51 134 9 21 30
2012 89 71 160 81 54 135 8 17 25
2013 81 77 158 71 63 134 10 14 24
2014 94 74 168 85 63 148 9 11 20
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2004 47 43 45 47 42 45 51 44 46
2005 48 44 46 48 44 47 49 44 45
2006 49 43 46 49 43 46 53 44 46
2007 49 44 47 49 44 47 55 44 46
2008 50 45 48 50 44 48 57 45 48
2009 52 44 48 51 44 48 58 47 50
2010 51 45 49 50 46 49 60 43 48
2011 52 46 49 51 47 50 60 44 49
2012 53 46 50 52 47 50 62 44 50
2013 54 47 50 53 48 51 60 41 49
2014 52 47 50 52 48 50 55 43 48

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2024 Navneendring

Navn: Havindustritilsynet
Kort navn: Havindustritilsynet

Om navneendringen:
Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte i dag Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet i Stavanger. Han varslet da at både Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet vil få nye navn fra 1. januar 2024. Oljedirektoratet skal skifte navn til Sokkeldirektoratet, mens Petroleumstilsynet vil endre navn til Havindustritilsynet.

Statsministeren la vekt på at både Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet bidrar til det viktige arbeidet med å utvikle norsk sokkel videre, både innen olje og gass og innen nye næringer som transport og lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler. Oljedirektoratet har eksempelvis kartlagt mulige CO2-lagre på norsk sokkel og bistår Olje- og energidepartementet i å legge til rette for videreutvikling av transport og lagring av CO2. I tillegg jobber direktoratet med mulighetene for utvinning av havbunnsmineraler.

I Petroleumstilsynet pågår det et arbeid med å etablere HMS-regelverk for havvind. Tilsynet har også fått ansvar for sikkerhet og beredskap knyttet til CO2-transport og -lagring og havbunnsmineraler.

– Gjennom disse navneendringene anerkjenner vi det viktige arbeidet direktoratet og tilsynet gjør i utviklingen av transport og lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler, sa statsministeren på et allmøte med de ansatte.

Kilde: Regjeringen.no: Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet bytter navn. Nyhet | Dato: 04.09.2023
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/oljedirektoratet-og-petroleumstilsynet-bytter-navn/id2992909/

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.