FORVALTNINGSDATABASEN

Medietilsynet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2005 Ny via sammenslåing

Navn: Medietilsynet
Kort navn: Medietilsynet
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 106 Fredrikstad
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Fra 1. januar 2005 ble Eierskapstilsynet, Statens filmtilsyn og Statens medieforvaltning slått sammen til det nyetablerte Medietilsynet. Medietilsynet ble samlokalisert i Fredrikstad 20. mars 2006.

Inntil samlokaliseringen ble Medietilsynets oppgaver utført på tre steder; Medietilsynet (film, video og nye medier) i Oslo (dette var det tidligere Statens filmtilsyn), Medietilsynet (eierskap) i Oslo (dette var det tidligere Eierskapstilsynet) og Medietilsynet (presse og kringkasting) i Fredrikstad (dette var det tidligere Statens Medieforvaltning).

-> Samlokaliseringen innebar således flytting av de tidligere institusjonene fra Oslo til Fredrikstad.

Nettadresse: www.medietilsynet.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.