FORVALTNINGSDATABASEN

Medietilsynet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

8 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2005 Eierskapstilsynet: en studie av opprettelse, virkemåte og nedleggelse. Weldeghebriel, Lucas Haile
Notat 2016 Utviklingen i antall ansatte i sentral statsforvaltning. En kartlegging av årsaker Eide, Kristian Kjøllesdal
Rapport 2017 NOU 2017: 7 Det norske mediemangfoldet - En styrket mediepolitikk for borgerne Knut Olav Åmås (leder), Ellen Altenborg, Thor Gjermund Eriksen, Hallvard Moe, Hilde Eika Nesje, Ivar Rusdal, Olav T. Sandnes, Gunnar Stavrum, Randi Øgrey
Rapport 2012 Uavhengig eller bare uavklart? Organisering av statlig myndighetsutøvelse Eriksen, Svein, Annemor Kalleberg, Dag Solumsmoen
Rapport 2011 NOU 2011: 12 Ytringsfrihet og ansvar i en ny mediehverdag Helge Olav Bergan (leder) Ann-Magrit Austenå, Svein Brurås, Gunnar Flikke, Rune Fløisbonn, Guri Hjeltnes, Magne Lerø, Christine Lie Ulrichsen, Lars Arve Røssland, Eli Skogerbø, Ragna Aarli
Rapport 2010 Statstilsette i omstilling Ei undersøking av handteringa av dei menneskelege sidene ved utflytting av 7 statlege tilsyn Inger Johanne Sundby, Marit Skaar Reiersen
Rapport 2009 Undersøkelse om statlig informasjonspolitikk. Lisbeth U. Hansen, Sissel C. Motzfeldt og John Nonseid
Rapport 2008 Direktoratenes faglige rolle – en rolle under økende press. Ingunn Botheim, Dag Solumsmoen, Per Kristian Aasmundstad