FORVALTNINGSDATABASEN

NORFUND - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1998 Nyopprettelse

Navn: NORFUND - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland
Kort navn: NORFUND
Tilknytningsform: Særlovsselskap
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Overordnet: Utenriksdepartementet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Om etablering av fondet/særlovsselskapet: se Ot.prp.nr.13 1996-97 Om lov om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (NORFUND)

Norfund, eller Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland, startet sin virksomhet 1. januar 1998. Ideen til Norfund ble lansert av Nord/Sør-bistandskommisjonen i 1995, som foreslo å opprette en statlig kapitaltilskuddsordning for næringsutvikling i sør. Fondet ble etablert som et særlovsselskap. Norfund ledes av et styre utpekt av Utenriksdepartementet.

Internett: www.norfund.org

01.01.2001* Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • Aureos Capital

Aureos Capital er et forvaltningsselskap opprettet av Norfund og det britiske CDC Group i 2001, og disse to selskapene eier hver 36,75 prosent av Aureos Capital.
Kilde: Wikipedia (https://no.wikipedia.org/wiki/Aureos_Capital)

01.01.2002* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Sammen med Statkraft etablerte Norfund i 2002 selskapet SN Power, som på kommersiell basis investerer i vannkraftprosjekter (og noe vindkraft) i utvalgte utviklingsland.
Kilde: snl.no

Mer om SN Powers historikk på denne linken: www.snpower.com/en/who-we-are/history/

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.