FORVALTNINGSDATABASEN

NORFUND - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

5 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Statlige utviklingsfond og investeringer gjennom tredjepartsland : en analyse av Norfunds bruk av Mauritius Kleppe, Hilda Birgitte; Andersen, Anders Kvia
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Norwegian development finance and corporate social responsibility : An analysis of the Norwegian investment fund for developing countries - Norfund's approach to CSR Heir, Vegar Wikhammer
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 State Ownership and Corporate Governance: Empirical Evidence from Norway and Sweden Ludvigsen, Stine
Rapport 2011 Statlege selskap og føretak med sektorpolitiske mål Ei kartlegging av styringshøve og faktisk bruk av verkemiddel Søvik, Sidsel og Sissel Vemundvik
Rapport 2009 NOU 2009: 19 Skatteparadis og utvikling - Tilstand, analyser og tiltak Guttorm Schjelderup (leder), Alexander Cappelen, Jon Gunnar Pedersen, Morten Eriksen, Anne Fagertun Stenhammer, Lise Lindbäck, Odd-Helge Fjeldstad, Eva Joly, Marte Gerhardsen, Ragnar Torvik