FORVALTNINGSDATABASEN

Det kongelige Norske Videnskabers Selskaps Stiftelse

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 26.03.1926

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 52995
Navn: Det kongelige Norske Videnskabers Selskaps Stiftelse
Kort navn: Videnskapers Selskaps Stiftelse
Engelsk navn: The Royal Norwegian Society of Sciences and Letters
Tilknytningsform: Statstilknyttet stiftelse (sentralstiftelse)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 5001 Trondheim
Organisasjonsnummer: 962050891
Ogranisjonsprinsipp: Funksjon