FORVALTNINGSDATABASEN

Studentsamskipnadene

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 12.06.1939

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 53014
Navn: Studentsamskipnadene
Kort navn: Studentsamskipnadene
Engelsk navn: Student Welfare Organisations
Tilknytningsform: Statstilknyttet stiftelse (randsonestiftelse)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Type enhet: Gruppe
Ogranisjonsprinsipp: Geografi